Numbers | Liczby

Numbers | Liczby

Numbers | Liczby

Lessons

 1. Numbers 0-20

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia 1

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. utrwalenie 2

  7. praca domowa

  8. test

 2. Numbers 30-1000

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia 1

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. praca domowa

  7. test

 3. Ordinal numbers

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia 1

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. praca domowa

  7. test

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Teachers