Days and months | Dni i miesiące

Days and months | Dni i miesiące

Days and months | Dni i miesiące

Lessons

 1. Days

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia 1

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. praca domowa

  7. test

 2. Months

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia 1

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. praca domowa

  7. test

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Teachers