WORDS CHAMPION | FOOD | LEVEL 2

WORDS CHAMPION | FOOD | LEVEL 2
Featured

WORDS CHAMPION | FOOD | LEVEL 2

kurs słownictwa z zakresu jedzenia: owoce, warzywa, mięso, słodycze, nabiał, napoje, przyprawy, przedmioty i sprzęty w kuchni, nazwy sklepów, czasowniki związane z gotowaniem i jedzeniem, przymiotniki opisujące jedzenie i smak, nazwy dań i posiłków, uczy 350 słów

Lessons

 1. Fruit

  1. prezentacja

  2. ćwiczenia

  3. przyswajanie

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. gry offline

  7. praca domowa

  8. test

  9. zaliczenie

 2. Vegetables

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. gry offline

  7. zadanie specjalne

  8. test

  9. zaliczenie

 3. Meat and dairy products

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. gry offline

  7. praca domowa

  8. test

  9. zaliczenie

 4. Sweets and drinks

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia

  4. ćwiczenia 2

  5. gry offline

  6. praca domowa

  7. test

  8. zaliczenie

 5. Shopping for food

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia

  4. ćwiczenia 2

  5. gry offline

  6. praca domowa

  7. test

  8. zaliczenie

 6. Kitchen

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. gry offline

  7. zadanie specjalne

  8. test

  9. zaliczenie

 7. Cooking

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia

  4. utrwalenie

  5. gry offline

  6. zadanie specjalne

  7. test

  8. zaliczenie

 8. Eating

  1. prezentacja

  2. przyswajanie

  3. ćwiczenia

  4. ćwiczenia 2

  5. utrwalenie

  6. gry offline

  7. praca domowa

  8. test

  9. zaliczenie

 9. Podsumowanie

  1. final test

  2. zaliczenie

Brak komentarzy

Give a comment

Teachers