Czy egzamin maturalny równa się egzaminowi FCE?

Czy egzamin maturalny równa się egzaminowi FCE?

Czyli czy mając zdana maturę bez problemu zaliczę egzamin Cambridge English: First?

Obecnie matura z języka angielskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Egzamin ustny jest jeden dla wszystkich i nie ma określonego poziomu. Tymczasem pisemny egzamin maturalny można zdać na dwóch poziomach: poziomie podstawowym, który odpowiada poziomowi B1 według skali CEFR (skala opracowana przez Radę Europy opisująca co na danym poziomie potrafi kandydat w dowolnym języku ma 6 poziomów: A1-podstawowy, A2, B1, B2, C1, C2 - biegłość językowa) a na poziomie rozszerzonym – B2 według skali CEFR. By zaliczyć maturę wystarczy zdobyć 30% poprawnych odpowiedzi. Egzamin ustny jest jeden. Wyniki z egzaminu ustnego są podawane oddzielnie i tu również należy uzyskać minimum 30% by egzamin zdać. Ważne – zadania sprawdzające rożne umiejętności nie dają takiej samej liczby punktów, na przykład: zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego stanowią 26% oceny, tak samo jak pisanie, natomiast słuchanie oraz zadania sprawdzające konstrukcje gramatyczno-leksykalne – po 24%.

Egzamin Cambridge English: First, popularnie zwany FCE sprawdza, czy kandydat jest na poziomie B2. By zaliczyć egzamin należy uzyskać średni wynik 60%. Egzamin składa się z 5 części: pisanie, czytanie, słuchanie, użycie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz mówienie. Nawet jeśli kandydat nie uzyska 60% z jednej lub więcej części to egzamin zostanie zaliczony gdy wynik ogólny wyniesie 60%. Warto pamiętać, że każda z części jest równie ważna – wynik z jednej części stanowi 20% ogólnego wyniku.

Różny sposób oceniania matury rozszerzonej i FCE sprawiają, że chociaż są na tym samym poziomie to kandydat, który zdał maturę nie zawsze będzie w stanie zdać FCE. Nie oznacza to, że egzamin FCE jest trudniejszy. Żeby go zdać kandydat musi być na poziomie językowym minimum B2. By zdać maturę rozszerzoną – niekoniecznie. Natomiast kandydat, który zdał pozytywnie egzamin FCE bez trudu poradzi sobie z maturą rozszerzoną, zarówno pisemną jak i ustną.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz