Czy dyslektycy mogą liczyć na specjalne traktowanie na egzaminie językowym?

Czy dyslektycy mogą liczyć na specjalne traktowanie na egzaminie językowym?

Czy będąc dyslektykiem mogę liczyć na zwolnienie z niektórych części egzaminu lub liczyć na specjalne traktowanie?

Jeśli jesteś dyslektykiem i planujesz zdawać egzamin Cambridge English żeby zdobyć międzynarodowy certyfikat, np. YLE, FCE czy CAE to masz prawo do specjalnych udogodnień. Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią mogą liczyć na wydłużenie czasu egzaminów. Czas egzaminów pisemnych może być  wydłużony o maksymalnie 25%. Aby ubiegać się o specjalne traktowanie należy w podczas rejestracji dostarczyć zaświadczenie z poradni psychologicznej. Zaświadczenie musi być dołączone do dokumentów w dniu rejestracji i musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim nie może być wystawione wcześniej niż 2 lata przed terminem egzaminu pisemnego, do którego kandydat będzie podchodził w danej sesji. Po drugie, musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii. Po trzecie, musi zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Zaświadczenie nie oznacza automatycznego wydłużenia czasu ale jest podstawą do ubiegania się o nie.

Brak komentarzy

Give a comment