Co oznaczają liczby i cyferki przy poziomach językowych?

Co oznaczają liczby i cyferki przy poziomach językowych?

Czyli co kto potrafi na danym poziomie.

Żeby łatwo zrozumieć co kto potrafi podzielono zaawansowanie językowe na 6 poziomów i ustalono dana osoba musi potrafić by uznać, że zna język obcy na danym poziomie. Te z literkami A to początki, B to już poziomy zaawansowane a C - baardzo zaawansowane oraz ci, którzy biegle znają język. A dokładniej? Oto opisy:

A1 (Beginner) to poziom początkujący

Osoba na tym poziomie potrafi prowadzić prostą rozmowę, zadawać proste pytania na swój temat, na temat miejsca, gdzie mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada – i odpowiadać na nie. Potrafi również inicjować proste wypowiedzi w zakresie potrzeb życia codziennego i w odniesieniu do dobrze sobie znanych tematów oraz odpowiadać na pytania z nimi związane – i reagować na tego typu wypowiedzi innych.

A2 (Elementary/Pre-intermediate) to poziom podstawowy

Osoba ze znajomością języka na poziomie A2 potrafi używać większości funkcji językowych niezbędnych w komunikacji społecznej. Uczący się potrafi na przykład: podejmować, prowadzić i kończyć proste dialogi; stosować proste formy grzecznościowe; przywitać się, zapytać, co słychać i zareagować na odpowiedź; prowadzić krótkie rozmowy towarzyskie; odpowiadać na pytania związane z pracą i czasem wolnym, a także o to pytać; formułować zaproszenia i zgłaszać propozycje oraz na nie odpowiadać; porozmawiać o tym, co ma ochotę robić, dokąd pójść, gdzie się spotkać.

B1 (Intermediate) to poziom średnio zaawansowany

Poziom ten charakteryzuje umiejętność bardziej aktywnego udziału w rozmowie. rozumie na tyle dużo, żeby bez nadmiernego wysiłku radzić sobie w typowych rozmowach; wypowiadać się w sposób zrozumiały i brać udział w rozmowach na znane sobie tematy w przewidywalnych, codziennych sytuacjach, przy pewnym wsparciu ze strony rozmówcy; skutecznie porozumiewać się w zakresie spraw codziennych; w ograniczonym stopniu uczestniczyć w otwartej dyskusji, wykazuje znacznie wyższe umiejętności w formułowaniu wypowiedzi monologowej. Potrafi: określać swoje samopoczucie; obszernie opisywać codzienne wydarzenia z własnego otoczenia; opisywać doświadczenia i zdarzenia z przeszłości; opisywać przyzwyczajenia i rutynowe czynności, a także plany na przyszłość; opisywać swoje upodobania i wyrażać własne opinie na określony temat; opisywać i porównywać otoczenie i posiadane rzeczy. Swobodna wymiana informacji w codziennych sytuacjach i na tematy związane z pracą, rodziną, podróżowaniem, wypoczynkiem itp.

B2 (upper/post-intermediate) to poziom ponad średnio zaawansowany

To już poziom zaawansowany i osoby na tym poziomie potrafią skutecznie uczestniczyć w rozmowie, czyli przekazać to, co chce – w szerokim zakresie sytuacji, nadążać z ogólnym zrozumieniem toczącej się w jego obecności dłuższej dyskusji, pod warunkiem, że odbywa się ona w standardowej odmianie języka, a wypowiedzi są wyraźnie formułowane; wyrażać osobiste opinie i poglądy podczas nieformalnej dyskusji z przyjaciółmi, a także pytać innych o zdanie; w zrozumiały sposób podkreślać najważniejsze punkty swojej wypowiedzi; wyrazić wiele z tego, co chce przekazać, zręcznie wykorzystując szeroki zakres środków językowych; uczestniczyć w rozmowie lub dyskusji. Kolejną cechą charakterystyczną tego poziomu jest umiejętność zręcznego radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego. Na tym poziomie potrafią radzić sobie w mniej typowych sytuacjach podróżowania środkami transportu publicznego oraz w większości sytuacji związanych z załatwianiem formalności podróżnych i z samym podróżowaniem; włączać się bez przygotowania do rozmów na znane sobie tematy; składać zażalenia i skargi; przejmować inicjatywę podczas rozmowy czy prosić rozmówców o wyjaśnienie lub rozwinięcie tego, co właśnie powiedzieli.

C1 (Advanced) to poziom zaawansowany

To nie przelewki ale mocno zaawansowana znajomość języka. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne.

C2 (Proficient) to prawie native speaker.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

A Ty na jakim jesteś poziomie? 😀

Masz na to dowód? Pamiętaj, że warto mieć niepodważalne dowody na znajomość języka! 🙂

 

Brak komentarzy

Give a comment